TÌM KIẾM NÂNG CAO

Upload

Truyện Nguyễn Nhật Anh

Tuổi thơ dữ dội Tuổi thơ dữ dội Tuổi thơ dữ dội..
Trước vòng chung kết Trước vòng chung kết Trước vòng chung kết..
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh..
Tôi là beto Tôi là beto Tôi là beto..
Ngồi khóc trên cây Ngồi khóc trên cây Ngồi khóc trên cây..
Mắt biếc Mắt biếc Mắt biếc..
Hoa hồng xứ khác Hoa hồng xứ khác Hoa hồng xứ khác..
Đảo mộng mơ Đảo mộng mơ Đảo mộng mơ..
Có hai con mèo ngồi trên cửa sổ Có hai con mèo ngồi trên cửa sổ Có hai con mèo ngồi trên cửa sổ..
Trang 1/3 123 Chuyển nhanh